Mutacje BRCA1 i BRCA2 zwiększają ryzyko rozwoju raka piersi oraz jajnika u kobiet. Nie do końca jasny jest jednak wpływ posiadania danej mutacji na rokowanie u chorych z już zdiagnozowanymi nowotworami złośliwymi tych narządów. W ostatnim czasie u...