Prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, kierownik Kliniki Onkologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, w liście do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z 1 lutego br. zwraca uwagę na n...