Endorybonukleazy z rodziny rybonukleaz (RN-az) III pełnią kluczową rolę w przetwarzaniu mikro-RNA. Mutacje w genie DICER1, który bierze udział w kodowaniu wspomnianych białek były obserwowane w niektórych wrodzonych nowotworach, jak zespoły dyspl...