„Wyniki badań zgodne z zasadami Evidence Based Medicine (EBM) są wystarczającą podstawą do rejestracji leku. Nie ma potrzeby, aby te wskazania rozdzielać z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL)”. Tak brzmi odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na p...