Leczenie inhibitorami BRAF, stosowane w czerniaku skóry, wiąże się z częstszym występowaniem niektórych nowotworów skóry, w tym raka kolczystokomórkowego. Sugeruje się, że leczenie inhibitorami BRAF może wywoływać powstawanie mutacji w niektórych ...