Dzieci z chorobą nowotworową otrzymują agresywne, ratujące życie terapie o potwierdzonym działaniu mutagennym, często przez stosunkowo długi okres czasu. Wiadomo, że taka terapia może powodować niepłodność lub poważnie ograniczać możliwości reprod...