Wątroba jest jedną z najczęstszych lokalizacji występowania przerzutów raka jelita grubego. Istnieje obecnie możliwość leczenia radykalnego poprzez operacyjne usunięcie pojedynczych zmian. Stosowanie chemioterapii przedoperacyjnej niezależnie od w...