Niewystarczająca ilość snu jest powszechnym zjawiskiem dotyczącym lekarzy. W większości krajów dopiero od niedawna istnieją przepisy ograniczające liczbę godzin, które medycy mogą przepracować w ciągu tygodnia. Równocześnie powszechnie znany jest ...