Palenie tytoniu jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka zgonu w populacji ogólnej. Pomimo obecności na rynku znacznej liczby metod wspomagających zaprzestanie palenia, bardzo trudno jest osiągnąć trwałe zerwanie z nałogiem. Badania kl...