Radioterapia adiuwantowa stosowana w raku piersi przynosi udowodnione korzyści – spadek częstości nawrotów lokalnych oraz obniżenie śmiertelności. Jednym z niekorzystnych działań związanych z tym powszechnie stosowanym sposobem leczenia jest wzros...