Od dawna wiadomo, że dodatni wywiad rodzinny jest ważnym czynnikiem ryzyka raka prostaty, jednak uwarunkowania molekularne tej zależności pozostawały niejasne. Badania genetyczne sugerowały, że za dziedziczną predyspozycję do raka prostaty może od...