Po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy refundacyjnej słabnie tzw. protest pieczątkowy lekarzy, ale utrudnienia w realizacji recept na leki refundowane zapowiadają aptekarze. Podczas posiedzenia Sejmu 13 stycznia br. posłowie głosowali nad piln...