Szpitale i uczelnie medyczne mogą zabiegać nawet o 50 mln zł z budżetu państwa. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka ogłosiła konkurs dla  podstawowych jednostek naukowych, centrów naukowych działających wewnątrz uczelni lub stw...