W ostatnich latach obserwuje się częstsze rozpoznawanie raka podstawnokomórkowego skóry (BCC, basal cel carcinoma), szczególnie u osób młodych ( Ferrucci i wsp. na łamach Journal of the American Academy of Dermatology opublikowali wyniki badania k...