Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zarekomendował dopuszczenie do obrotu vemurafenibu (nazwa handlowa: Zelboraf, producent: Roche), stosowanego w przypadku nieresekowalnego lub rozsianego ...