Specyfika zawodów medycznych wymaga od pracownika przyjęcia niestandardowych ram czasowych pracy. W praktyce duża liczba lekarzy i pielęgniarek w Polsce pracuje po kilkadziesiąt godzin bez przerwy (pomimo uregulowań prawnych mających zapobiegać ta...