W zależności od stopnia zaawansowania, u od kilku do ok. 20 proc. pacjentów z ziarnicą złośliwą (choroba Hodgkina) nie udaje się uzyskać trwałej remisji tej choroby, czasami nawet po autologicznym przeszczepie szpiku kostnego. Poszukuje się nowych...