15 grudnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Budzi ono wiele zastrzeżeń, szczególnie jeśli chodzi o lec...