U 20% pacjentek z rakiem piersi stwierdza się mutację receptora 2 dla ludzkiego nabłonkowego czynnika wzrostu (HER2). W przypadku istnienia tej mutacji choroba postępuje szybciej i charakteryzuje się gorszym rokowaniem. W zaawansowanej postaci rak...