Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz aktywnie zabiega o zmiany w rozporządzeniu dotyczącym recept. Spotkał się w tej sprawie z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Ma nadzieję, że do czasu kolejnego posiedzenia NRL zaplanowane...