Gwałtowny rozwój technologii elektronicznej w ostatnich latach przyczynia się w istotnym stopniu do poprawy jakości opieki medycznej. Obok stosowania coraz doskonalszych urządzeń diagnostycznych i leczniczych, kluczowe znaczenie w tym procesie ma ...