W przypadku dyskwalifikacji chorego z leczenia radykalnego w zaawansowanym raku nerki dysponujemy obecnie szeroką gamą chemioterapeutyków hamujących progresję choroby. Do leków stosowanych u chorych opornych na leczenie pierwszego rzutu (najczęści...