Używki, w tym alkohol i papierosy są źródłem znacznych kosztów zdrowotnych, społecznych jak i finansowych. Na podstawie analizy szkodliwości sprzedaż i użytkowanie niektórych substancji jest zakazana, innych zaś reglamentowana. Jednocześnie niełat...