Guzy mózgu należą do guzów wewnątrzczaszkowych, stanowiących 90% nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W Polsce każdego roku z powodu pierwotnych nowotworów OUN umiera około 2 300 chorych. Lek bewacyzumab – stosowany off-label w l...