Wyniki najnowszych badań obserwacyjnych wykazują zależność pomiędzy podwyższonym stężeniem immunoglobuliny IgE u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością a występowaniem u nich glejaków. Pomimo spójności otrzymywanych informacji, wciąż nierozstrzygnięt...