W Polsce, do tej pory, było mało programów wspierających młodych naukowców. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyszła im naprzeciw przyznając granty w Programie Team, który cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród lekarzy, czego świadectwem je...