Powszechnie wiadomo, iż częstość występowania chorób współtowarzyszących u pacjentów z rakiem płuc jest bardzo wysoka. Często jednak nie wiemy, jaki wpływ wywierają one na rokowanie takich osób. Jednym z najczęściej występujących zaburzeń endokryn...