Wyniki najnowszych badań epidemiologicznych pokazują, że wskaźniki zachorowalności na nowotwory wątroby wykazują wzrost w krajach o dotychczas niskim ryzyku zachorowania, zaś zmniejszają się w krajach o najwyższym ryzyku. Jednakże, pomimo tej rewo...