W roku 1960 papierosy palili niemal wszyscy. Co prawda od tego czasu odsetek palących znacznie spadł, jednakże w roku 2010 szacuje się, że wciąż wynosi on około 70 milionów osób w samych Stanach Zjednoczonych. Co więcej, obserwujemy, iż palenie ro...