Narodziny pierwszego sklonowanego zwierzęcia, owcy Dolly, w 1996 roku dowiodły, że klonowanie złożonych organizmów jest możliwe. Na podstawie tych doświadczeń naukowcy wciąż jeszcze próbują opracować metodę wytwarzania komórek macierzystych, które...