Nagroda Nobla 2011 w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana trzem naukowcom: Bruce’owi A. Beutlerowi i Julesowi A. Hoffmannowi za „odkrycia dotyczące aktywacji odpowiedzi nieswoistej” oraz Ralphowi M. Steinmanowi R...