Octan abirateronu stosowany jest w leczeniu przerzutowego, zaawansowanego raka prostaty opornego na kastrację (mCRCP) u dorosłych mężczyzn, u których nastąpiła progresja choroby, lub którzy wcześniej leczeni byli chemioterapią zawierającą docetaks...