Kostniaki kostninowe są łagodnymi nowotworami kości, których wielkość rzadko przekracza 20mm. Przyjmują one kształt owalnych lub okrągłych ognisk radioprzezienych otoczonych stwardniała obwódką. Większość zmian występuje pozastawowo. Wstępne lecze...