Nowa ustawa o działalności leczniczej i obecne przemiany legislacyjne zdecydowanie sprzyjają prywatyzacji służby zdrowia. Czy dla lekarza ma to jakieś znaczenie? Sam fakt prywatyzacji – nie. Ma jednak znaczenie czy dzięki temu nie będzie mus...