Wyniki dotychczasowych badań potwierdziły, że szczepienia przeciwko grypie pensjonariuszy domów przewlekłej opieki zmniejszają zarówno ryzyko zachorowania na grypę i choroby grypopodobne, jak i ryzyko zgonu z ich powodu. Jednakże jedynie u 50-70% ...