Dobrze zaprojektowane, randomizowane badania kliniczne są uznawane za najlepszą formę oceny skuteczności leczenia we wszytkich dziedzinach medycyny. Wydaje się, że rzetelne prowadzenie badań klinicznych i umiejętne korzystanie z ich wyników są klu...