Dane zgromadzone przez największą organizację lekarską w USA, Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarskie (American Medical Association, AMA) wskazują, że w ostatnim roku około 5% lekarzy w USA zostało oskarżonych o błąd w sztuce/zaniedbanie obowiązków....