Badacze na łamach ASCO (American Society of Clinical Oncology) przedstawili wyniki randomizowanego badania, które oceniało skuteczność uzupełniającej radioterapii okolicy regionalnych węzłów chłonnych dołączonej do napromieniania całej piersi po p...