Każdego roku w Stanach Zjednoczononych nowotwór tarczycy rozpoznaje się u ponad 40 000 osób. Większość z nich stanowią pacjenci z guzami dobrze zróżnicowanymi. Standardową terapią w tym przypadku jest całkowita resekcja tarczycy oraz w wątpliwych ...