Neuroliza splotu trzewnego jest obecnie często stosowaną metodą w przypadku bólu związanego z rakiem trzustki opornym na morfinę. Można ją wykonać między innymi podczas endoskopowej ultrasonografii. Autorzy pracy opublikowanej na łamach Journal of...