Starsi pacjenci są bardziej narażeni na toksyczność związaną z chemioterapią. Jednakże, informacje dotyczące takiego ryzyka są mocno ograniczone. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych postanowili więc zbadać czynniki ryzyka wystąpienia toksyczności po ...