Wyniki dotychczasowych badań pokazują, iż około 40% pacjentów nowotworowych cierpi z powodu bezsenności. Stwierdza się ją u około 20% osób z rakami sutka oraz prostaty. Wydaje się jednak, że informacje na ten temat nie są wystarczające. W związku ...