Metody ablacji przezskórnej należą do najbardziej obiecujących nowych technik stosowanych w wielu dziedzinach medycyny. Ich zastosowanie w onkologii budzi uzasadnione nadzieje na bezpieczniejsze i mniej inwazyjne leczenie zarówno radykalne, jak i ...