Badania wrażliwości i oporności na chemioterapię obejmują analizy in vitro komórek pobranych z guza pierwotnego lub z przerzutu (przed lub po chemioterapii) w celu oceny czy komórki nowotworu odpowiadają na stosowane leki cytostatyczne/cytotoksycz...