Transformacja nowotworowa powodowana jest przez mutacje typu nabycia funkcji onkogenów i utraty funkcji antyonkogenów. Na skutek tych zmian genetycznych dochodzi do zaburzeń regulacji fizjologicznych procesów w komórce, które prowadzą do zwiększen...