W przeszłości szpitale niemalże rutynowo prowadzone były przez lekarzy. Niestety uległo to zmianie. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych na 6 500 szpitali tylko 235 zarządzanych jest przez lekarzy. Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się ...