W ubiegłym roku na łamach magazynu Lancet Oncology ukazały się kontrowersyjne wyniki metaanalizy badań klinicznych, które wskazywały, że sartany mogą nieznacznie zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów litych. Wkrótce potem agencje odpowiedzialne za r...