Zostać czy wyjechać? Nigdy nie musiałem rozstrzygać tego dylematu, ale z punktu widzenia pacjenta doceniającego lekarską profesję, odczuwam podziw dla heroicznych decyzji: gdy jedni ryzykują, inni coś tracą. Jak odróżnić mądrego od głupiego? To pr...