Ekonomiści coraz częściej wskazują, że pomimo coraz większych nakładów finansowych na badania w dziedzinie medycyny, dochody płynące z innowacji są coraz mniejsze. Efekt ten wydaje się typowy dla sfery medycyny – inne dziedziny nauki i techniki wy...