Wyniki kilku przeprowadzonych badań klinicznych wskazują, iż występowanie żółtaczki oraz zajęcie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych są niezależnymi negatywnymi czynnikami predykcyjnymi warunkującymi przeżycie chorych na raka pęcherzyka żółciowego...